Wkono

Hvordan vurdere statistisk signifikans

Statistisk signifikans er antall, kalles en p-verdi, som forteller deg sannsynligheten for resultatet blir observert, gitt at en bestemt setning (null-hypotesen) er sann. Hvis denne p-verdien er tilstrekkelig liten, kan eksperimentator trygt anta at nullhypotesen er falsk.

Trinn

Hvordan vurdere statistisk signifikans. Bestem eksperiment som du ønsker å utføre og hva du ønsker å lære av det.
Hvordan vurdere statistisk signifikans. Bestem eksperiment som du ønsker å utføre og hva du ønsker å lære av det.
 1. 1
  Bestem eksperiment som du ønsker å utføre og hva du ønsker å lære av det. For dette eksempelet, la oss tenke at du har kjøpt et stykke tre fra en trelast butikk. Du kjøpte en trebit at selgeren fortalte deg var 8 meter lang (la oss betegne denne L = 8). Du tror selgeren er juks deg, og tror at lengden på veden er faktisk mindre enn 8 fot (L <8). Dette kalles den alternative hypotesen H A.
 2. 2
  Oppgi null-hypotesen. For å vise at L <8, må vi vise at det er urimelig å tro L> = 8 gitt dataene vi har observert. Derfor tilstand vi vår null hypotesen er at lengden av brettet er større enn eller lik 8 fot, og H-0: L> = 8.
 3. 3
  Bestem hvor uvanlig dine data må være før det kan betraktes som betydelig. Mange statistikere vurdere å være 95% sikker på at nullhypotesen er falsk som et minimum for statistisk signifikans (som gir en p-verdi på 0,05). Dette er den tilliten nivå. En høyere konfidensnivå (og således en lavere p-verdi) betyr resultatene er mer signifikante. Legg merke til at et 95% konfidensintervall betyr at du er feil en gang av hver 20 ganger du gjennomfører forsøket.
 4. 4
  Samle inn data. De fleste av oss ville bryte ut målebåndet, finner at lengden på brettet er mindre enn 8 meter, og deretter gå spør trelast forhandler om en ny trebit. Imidlertid krever vitenskapen et mye større bevisbyrde enn bare en enkelt måling. For eksempel, hva om du er spesielt dårlig med et målebånd? I stedet må vi gjøre mange målinger og bruke disse resultatene til å bestemme vår p-verdi.
 5. 5
  Beregn middelverdien (gjennomsnittet) av dine data. Vi vil betegne dette μ.
  1. Legg alle dine observasjoner sammen
  2. Oppdeling av det antall målinger du har laget (n).
 6. 6
  Beregn utvalgets standardavvik. Vi vil betegne dette er.
  1. Trekke middelverdien μ fra alle dine observasjoner.
  2. Square de resulterende verdier.
  3. Legg dem sammen.
  4. Dividerer med n-1.
  5. Ta kvadratroten av denne verdien.
 7. 7
  Konverter gjennomsnittet til en standard normal verdi (Z score). Vi vil betegne denne Z.
  1. Trekke verdien fra H 0 (8) fra observerte gjennomsnittlige μ.
  2. Dele resultatet av utvalgets standardavvik s.
 8. 8
  Sammenligne denne verdien z ​​med z-verdien for din tillit nivå. Denne verdien kommer fra en tabell i normal fordeling. Bestemme denne kritiske verdien er utenfor omfanget av denne artikkelen, men hvis din beregnede Z verdien er mer negative enn -1,645, så kan du anta at styret har en lengde mindre enn åtte meter med mer enn 95% sikkerhet. Dette kalles å avvise null-hypotesen. Dette betyr at din observerte μ er statistisk signifikant (i at det er forskjellig fra den oppgitte lengden). Hvis observerte Z er ikke mindre enn -1,645, så du kan ikke avvise H 0. I dette tilfellet oppmerksom på at du ikke har bevist at H 0 er sann. Du rett og slett ikke har nok informasjon til å si at det er falske.
 9. 9
  Vurdere en oppfølgingsstudie. Gjør en annen studie, med flere målinger eller en mer nøyaktig måleinstrument, vil bidra til å øke selvtilliten din om konklusjonen din.

Tips

 • Statistikk er et stort og komplisert felt, ta en videregående skole eller høyskole nivå (eller utenfor) kurs om statistisk inferens til å forstå statistisk signifikans.

Advarsler

 • Denne analysen er spesifikk for eksempel gitt. Det vil endre seg avhengig av hypotesen din.
 • Vi har gjort en rekke forutsetninger som ikke er diskutert. En statistikk klassen vil hjelpe deg å forstå disse.