Wkono

Hvordan søke om Schengen-visum

Schengen-avtalen

Schengen-avtalen ble opprinnelig opprettet i 1985. Alle stater som tilhører Schengen-området er EU-medlemmer, med unntak av Norge, Island og Sveits, som er medlemmer av Det europeiske frihandelsforbund (EFTA). Sveits sluttet seg til Schengen-området den 12. desember 2008. To EU-medlemmer, Storbritannia og Irland, har valgt ikke å delta fullt ut i Schengen-systemet, og har sine egne visumregler.

Denne avtalen har resultert i flere nye medlemmer og den påfølgende fjerning av grensekontroll mellom deltakerlandene.

Hva er et Schengen-visum?

En Schengen Visa er et visum utstedt av et land innenfor EU som er en del av Schengen-land. Utenlandske statsborgere fra et land som ikke er del av den europeiske union krever en Schengen Visa hvis de har tenkt å reise til et land som er en del av EU eller EFTA. En Schengen Visa gjør at pass innreise til land som inngår i Schengen-land som er da i stand til å reise fritt i hele Schengen-sonen. Indre grensekontroll har forsvunnet og det er lite eller ingen stopper og sjekker innenfor sonen.

Det er for tiden 25 Schengen-landene.

Belgia, Frankrike, Tyskland, Luxembourg, Nederland, Portugal og Spania implementert avtalen i 1995. De ble etterfulgt av Italia og Østerrike i 1997, Hellas i 2000, og Danmark, Sverige, Finland, Norge og Island i 2001.

Ni flere medlemmer ble med i 2007, de er Tsjekkia, Estland, Ungarn, Litauen, Latvia, Malta, Polen, Slovakia og Slovenia. Sveits implementert avtalen den 12. desember 2008.

Storbritannia og Irland har valgt ut av Schengen-avtalen. Storbritannia ønsker å opprettholde sine egne grenser, og Irland foretrekker å bevare sin frie bevegelighet avtale med Storbritannia - kalt Common Reise Area - heller enn å bli med i Schengen-avtalen.

Trinn

Hvordan søke om Schengen-visum. Hva er et Schengen-visum?
Hvordan søke om Schengen-visum. Hva er et Schengen-visum?
 1. 1
  Finn ut hvilke land / landene du skal reise. Hvis du reiser til mer enn ett land i løpet av turen vil du trenger for å få et Schengen-visum fra konsulatet i landet du har tenkt å besøke først. For eksempel hvis du reiser til Portugal, men skal besøke Hellas og Italia også, må du få din Schengen visum via den portugisiske konsulat som utgangspunktet for oppføring vil være gjennom Portugal.
 2. 2
  Sørg for at du vet hvor lenge du har tenkt å bo. En Schengen Visa er vanligvis gitt som en enkelt oppføring eller multi-entry visa og er gyldig i 3, 6 eller 12 måneder. Men hver konsulatet stipend Schengen Visa som brukar ulike scoring kriterier. Det er viktig å være veldig tydelig og ærlig om dine intensjoner.
 3. 3
  Kontroller at du har bevis av midler. Ved søknad om Schengen-visum må du gi nåværende kontoutskrifter blant andre dokumenter. Ikke relé tungt på kassekreditt.
 4. 4
  Bestill overnatting og fly. Det er viktig å sjekke med konsulatet først med hensyn til hvilke dokumenter du trenger for å få et Schengen-visum. Mens Spania krever at et fly er bestilt og betalt for og overnatting reservert, Italia, Frankrike og Portugal bare kreve fly og overnatting informasjon. Sjekk og dobbelsjekk med konsulatet i spørsmålet.
 5. 5
  Få reiseforsikring. Du trenger reiseforsikring når du søker om et Schengen-visum.
 6. 6
  Sørg for at du planlegge tidlig å søke om Schengen-visum? Noen tar en uke, andre tar 15 virkedager. Det er viktig å ta hensyn til dette når du planlegger din ferie. Det er også viktig å huske at du kun kan få en avtale for å søke om visum i tre ukers tid så dette bør tas i betraktning før du bestiller din ferie.
 7. 7
  Sikre passet ditt er ikke i ferd med å utløpe. De fleste land krever at passet skal være gyldig for reise for de neste 6 til 12 måneder før det er grunn til å utløpe. Du vil også trenge en blank side (noen ganger to motsatt) i passet for å imøtekomme visum stempel.

Tips

 • Søknadsskjema må være underskrevet
 • Noen land tillater de med biometriske pass i uten visum - sjekk med relevant ambassade
 • Originaldokumenter er alltid best å gi
 • Sende inn riktig antall fotografier med søknaden (sikre at de oppfyller retningslinjer - siste, tatt i forrige måned, farge, tatt med hvit bakgrunn, mål etc)
 • Kontroller at du har minst en blank side i passet ditt for visum (Noen ambassader krever 2-4 blanke sider)
 • Noen land tillater de med tjenesten eller diplomatpass i uten visum - sjekk med gjeldende ambassade
 • Søknadsskjema fylles med blokkbokstaver hvor angitt
 • Hvis reiseforsikring er nødvendig at du har tilstrekkelig dekning for hele området du besøker og varighet
 • Sjekk med relevant ambassaden at du trenger eller ikke trenger visum før innreise
 • Sjekk søknadsskjema er oppdatert og verifisere alle krav med ambassaden
 • Husk å sende alle dokumenter inkludert pass
 • Sørg for at du gi nok tid til å få visum
 • For bevis på økonomiske midler sikre at du har nok penger på bankkontoen din. Hvis du er i kassekreditt din du er likevel sannsynlig å få innvilget visum, men bare for deg tid i det landet. Hvis du har penger på kontoen din du sannsynligvis vil bli innvilget en lengre visum. Dette er avhengig av ambassaden og ikke i det hele tatt garantert.
 • Når du sender pass ikke sender inn pass dekker
 • Sørg for at alle datoer på søknadsskjemaet kampbilletter, brev vedlagt søknaden etc
 • Sørg for at du sende kopier eller alle dokumenter der det er nødvendig (inkludert pass informasjonssider, bosted tillatelser osv.)
 • Søknadsskjema fylles i svart blekk hvor angitt
 • Alle felt må fylles ut på søknadsskjema
 • Kontroller at du har tilstrekkelig gyldighet for pass
 • Bevis på bosted eller fornyelse eller britiske bosted visum der det er påkrevd (Dette kan være nødvendig for å være i samme pass)

Advarsler

 • Sjekk alle krav med relevant ambassaden før du bestiller reisen.