Wkono

Hvordan beregne produktet øyeblikk korrelasjonskoeffisient

Produktet øyeblikket korrelasjonskoeffisient kan du regne ut den lineære avhengigheten mellom to variabler (referert til som x og y). Et eksempel i økonomi kan være at du er eieren av en restaurant. For hver 10. kunde ta deg den tiden han bodde i restauranten din (x, i minutter) og hvor mye bruker (y, i dollar). Er det generelt sant at de lange stayers er også de større spenders? Dette ville være en positiv korrelasjon. Eller er det faktisk den andre veien rundt, f.eks rikere klienten jo mindre tid tar han for sin lunsj? Dette ville være en negativ korrelasjon. For å kaste lys over dette mysteriet kan du beregne PMCC.

Trinn

Hvordan beregne produktet øyeblikk korrelasjonskoeffisient. Fjern ufullstendige par.
Hvordan beregne produktet øyeblikk korrelasjonskoeffisient. Fjern ufullstendige par.
 1. 1
  Fjern ufullstendige par. I de neste trinnene bruker kun de observasjonene hvor både x og y er kjent. Men utelukker ikke observasjoner bare fordi en av verdiene er lik null.
 2. 2
  Oppsummer data inn i de verdiene som trengs for beregningen. Disse er:
  • n - antall av data.
  • Σx - summen av alle x-verdiene.
  • Σx 2 - summen av kvadratene av x-verdiene.
  • Σy - summen av alle y-verdier.
  • Σy 2 - summen av kvadratene av y-verdiene.
  • Σxy - summen av hver x-verdi multiplisert med den tilhørende y-verdi.
 3. 3
  Beregn s xy, s xx og s åå bruke disse verdiene.
  • S xy = Σxy-(ΣxΣy ÷ n)
  • S xx = Σx 2 - (ΣxΣx ÷ n)
  • S åå = Σy 2 - (ΣyΣy ÷ n)
 4. 4
  Sett disse verdiene inn i ligningen nedenfor for å beregne produktet øyeblikk korrelasjonskoeffisient (r). Verdien skal være mellom 1 og -1.
 5. En verdi nær 1 innebærer sterk positiv korrelasjon. (Jo høyere x, jo høyere y).
En verdi nær 0 innebærer liten eller ingen korrelasjon. en verdi nær -1 innebærer sterk negativ korrelasjon. (Jo høyere x, jo lavere y).

Tips

 • Alltid gjøre et spredningsdiagram. Ellers kan du gå glipp av din oppdagelse fordi produktet øyeblikk korrelasjonskoeffisient tar bare rette linjer i betraktning i bransjen for å forutsi y fra x.
 • Dette er grunnen til at mange av spørreskjemaene har de samme spørsmålene, noe som gjør dem utrolig kjedelig å svare. Forskerne vet ofte mye om spørsmålet x og spørsmål y, men de vet ikke ennå hvordan de er i slekt.

Advarsler

 • Før du oppgir at to variabler er korrelert sørge korrelasjonskoeffisienten er statistisk signifikant. Det vil si at den beregnete korrelasjonskoeffisient er lite sannsynlig å være et resultat av ren tilfeldighet. F.eks alle dine tre poeng kan ligge på samme linje, har dette en koeffisient på 1 eller -1, men det vil fortsatt være mangelfulle.
 • Når koeffisienten ikke er signifikant er det vanligvis ingen vits i å rapportere sin verdi.
 • Når korrelasjonen er betydelig du ikke har bevist at en variabel "fører" den andre. Du har bare bevist at kunnskap om verdien av x kan bidra til en viss grad i å forutsi verdien av y eller den andre veien rundt.